Nyemission i

Viking Supply Ships AB

Ej tillgängligt

Viking Supply Ships är en svensk rederikoncern. Verksamheten är fokuserad inom offshore och isbrytning primärt i Arktiska samt subarktiska områden. Viking Supply Ships AB hette tidigare Rederi AB Transatlantic.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 6:5. För varje befintlig aktie av serie A som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) teckningsrätt av serie A och för varje aktie av serie B erhålls en (1) teckningsrätt av serie B. Fem (5) teckningsrätter av serie A respektive serie B ger rätt till teckning av sex (6) nya aktier av serie A respektive serie B.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Obs, i skrivande stund har inga exakta datum eller villkor kommunicerats. Bolaget ska göra en företrädesemission på ca 120 Mkr under fjärde kvartalet och beslutet tas formellt på en extra bolagsstämma i början av november 2017.

Bolagets majoritetsägare Kistefos, som för närvarande innehar 75,3 % av aktierna och 71,2 % av rösterna i bolaget, har meddelat att man kommer att rösta för en nyemission på den extra bolagsstämman, och att man avser att teckna sin andel av de nyemitterade aktierna pro-rata, samt att man garanterar att teckna återstående aktier i nyemissionen (i den mån de inte tecknas av övriga aktieägare).

Uppdatering: Teckningsperiod förlängs till den 14 december 2017.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Viking Supply Ships AB hittades