Nyemission i

Viking Supply Ships AB

Ej tillgängligt

Viking Supply Ships är en svensk rederikoncern. Verksamheten är fokuserad inom offshore och isbrytning primärt i Arktiska samt subarktiska områden. Viking Supply Ships AB hette tidigare Rederi AB Transatlantic.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Förerädesrätt 7:9. Varje befintlig A-aktie berättigar till sju (7) teckningsrätter av serie A och varje befintlig B-aktie berättigar till sju (7) teckningsrätter av serie B. Nio (9) teckningsrätter ger rätt till teckning av en (1) ny aktie med primär företrädesrätt, varvid teckningsrätter av serie A berättigar till teckning av A-aktier och teckningsrätter av serie B berättigar till teckning av B-aktier

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Viking Supply Ships AB hittades