Nyemission i

Viking Supply Ships AB

Viking Supply Ships är en svensk rederikoncern. Verksamheten är fokuserad inom offshore och isbrytning primärt i Arktiska samt subarktiska områden. Viking Supply Ships AB hette tidigare Rederi AB Transatlantic.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 1:1. Varje 1 befintlig aktie av serie A i TransAtlantic berättigar till 1 teckningsrätt av serie A och varje 1 befintlig aktie av serie B berättigar till 1 teckningsrätt av serie B. 1 teckningsrätt av serie A respektive serie B ger rätt till teckning av 1 ny aktie av respektive aktieslag.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Nyemissionen är i sin helhet förankrad genom teckningsåtaganden från befintliga aktieägare i TransAtlantic.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Viking Supply Ships AB hittades