Nyemission i

Victoria Park AB

Ej tillgängligt

Victoria Park är en blandning av hotellbolag, fastighetsbolag och vårdhem.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 1:5.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Victoria Park gör en företrädesemission på 200 Mkr, med möjligheten att använda en övertilldelningsoption på ytterligare 200 Mkr.

Aktieägare i Victoria Park, vilka tillsammans representerar 71 procent av kapitalet i Victoria Park, har förbundit sig att teckna aktier för totalt 109 Mkr. Därutöver har garantiåtaganden om 78 Mkr erhållits. Tecknings- och garantiåtaganden uppgår således till totalt 187 Mkr.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Victoria Park AB hittades