Nyemission i

Victoria Park AB

Victoria Park är en blandning av hotellbolag, fastighetsbolag och vårdhem.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Riktad till allmänheten i Sverige samt institutioner i Sverige och utomlands.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Danir AB, som ägs indirekt av Dan Olofsson med familj, har uttryckt sin avsikt att teckna 4 000 000 stamaktier, motsvarande 30 Mkr, i nyemissionen.

Samtidigt som denna emission av stamaktier så gör företaget även en emission av preferensaktier på 300 Mkr.

Uppdatering: Victoria Park meddelade den 8 juli att efterfrågan är stor och att företaget därför utökar denna emission till 100 Mkr.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Victoria Park AB hittades