Nyemission i

Vicore Pharma Holding AB

Ej tillgängligt

Vicore Pharma bedriver utveckling av en ny typ av läkemedelssubstanser med väldokumenterade antiinflammatoriska och organskyddande egenskaper. Vicore Pharma Holding AB hette tidigare Mintage Scientific AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 1:2. Aktieägare erhåller 1 teckningsrätt för varje befintlig aktie. För teckning av 1 ny aktie erfordras 2 teckningsrätter.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Mintage Scientific hette tidigare A+ Science. Aktieägare i Mintage Scientific, som tillsammans representerar 40 procent av aktierna har lämnat ett teckningsåtagande om att teckna för minst sina ägarandelar i aktuell nyemission, vilket motsvarar drygt 2 240 000 aktier och 2 240 000 kr. Mintage har för avsikt att notera sig på en lämplig marknadsplats under 2010.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Vicore Pharma Holding AB hittades