Nyemission i

Viaplay Group AB

Viaplay är ett tv- och streamingbolag. Viaplay Group AB hette tidigare Nordic Entertainment Group AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 11:1. Aktieägare erhåller elva (11) teckningsrätter för varje aktie som innehas på avstämningsdagen (oavsett vilket aktieslag som innehas). En (1) teckningsrätt kommer att berättiga innehavaren till teckning av en (1) ny aktie av serie B.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Obs, 20-30 januari 2024 är dummy-datum, i skrivande stund har exakta datum ännu inte kommuniceras.

Viaplay gör en stor rekapitalisering som består av en företrädesemission på 900 Mkr och en riktad emission på 3,1 miljarder kronor, samt ett stort omförhandlingspaket av skulderna.

Uppdatering: Viaplay tar in 870,3 Mkr i företrädesemissionen till 11 nya aktier per 1 innehavd. Teckningsperioden är 19 januari - 2 februari 2024.

Uppdatering: Viaplays företrädesemission tecknades till 159 %. 94 % med stöd av teckningsrätter och 65 % utan.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Viaplay Group AB hittades