Nyemission i

Vestum AB

Ej tillgängligt

Vestum är en industrikoncern som levererar specialiserade tjänster och produkter till samhällsviktig infrastruktur. Vestum AB hette tidigare WeSC AB. WeSC AB hette tidigare We Rock AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 1:4. En (1) befintlig aktie berättigar till en (1) teckningsrätt och fyra (4) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) ny aktie.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Theodor Dalenson har i egenskap av garant förbundit sig att teckna aktier i nyemissionen motsvarande hela emissionsbeloppet. Härtill har avsiktsförklaring om deltagande lämnats av Nove Capital och Greger Hagelin som tillsammans representerar drygt 15 procent av utestående aktier i Bolaget.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

En kikare

Fyra bra aktier att köpa enligt Börsveckan

Börsveckan har analyserat och gett uppdateringar om nio olika företag och fyra av aktierna får köprekommendationer.