Nyemission i

Vendator AB

Ej tillgängligt

Vendator tillför kunskap, struktur, verktyg och kompetenta resurser som var för sig eller tillsammans skapar framgång hos företag och organisationer som vill vara ledande inom sin bransch genom att utveckla försäljningen, affärsmässigheten och kundrelationerna.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 2:1. Aktieägare erhåller en (1) teckningsrätt för varje innehavd aktie, oavsett aktieslag. En (1) teckningsrätt berättigar innehavaren till teckning av två (2) nya aktier av serie B.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Företrädesemissionen är garanterad till 100 procent via teckningsförbindelser och emissionsgarantier. Teckningsförbindelser om 12,4 procent av Företrädesemissionen har ingåtts med befintliga aktieägare i Bolaget. Därtill har externa emissionsgarantier om 87,6 procent inhämtats.

Uppdatering: Vendator har bytt lista från Aktietorget till First North.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Vendator AB hittades