Nyemission i

Vendator AB

Vendator tillför kunskap, struktur, verktyg och kompetenta resurser som var för sig eller tillsammans skapar framgång hos företag och organisationer som vill vara ledande inom sin bransch genom att utveckla försäljningen, affärsmässigheten och kundrelationerna.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 27:50. Varje 1 A- eller B-aktie berättigar till 1 teckningsrätt av serie B. För teckning av 27 nya B-aktier erfordras 50 teckningsrätter.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Vendators aktie handlas idag på Alternativa Aktiemarknaden. En notering på Aktietorget är planerad till den 22 november 2010.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Vendator AB hittades