Nyemission i

Veg of Lund AB

Ej tillgängligt

Veg of Lund är verksamt inom den snabbt växande marknaden för växtbaserad mat. Bolaget har, baserat på egen forskning, tagit fram ett nytt alternativ för marknaden för mjölkalternativ.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Konvertering av lån till aktier, riktad till Torbjörn Malmsjö genom Svarta Tornet Invest AB.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

"Veg of Lund ingick i april 2023 ett låneavtal med en grupp av fem långivare. Låneavtalet innehöll en individuell konverteringsrätt för respektive långivare, varigenom återbetalning skulle kunna ske med Bolagets aktier. En av långivarna, Torbjörn Malmsjö genom Svarta Tornet Invest AB, har nu påkallat konvertering av sin fordran som, tillsammans med upplupen ränta, uppgår till totalt 512 086 kronor."

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Veg of Lund – mjölkalternativ noteras på First North

Veg of Lund har tagit fram en ett nytt alternativ för den snabbt växande marknaden för mjölkalternativ. Gör nu en publik emission inför sin notering på First North.