Nyemission i

Veg of Lund AB

Ej tillgängligt

Veg of Lund är verksamt inom den snabbt växande marknaden för växtbaserad mat. Bolaget har, baserat på egen forskning, tagit fram ett nytt alternativ för marknaden för mjölkalternativ.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 1:1. Aktieägare erhåller en (1) teckningsrätt per varje (1) innehavd aktie som ägs på avstämningsdagen, och en (1) teckningsrätt ger rätten att teckna en (1) aktie.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Av beloppet på 30,9 Mkr så omfattas cirka 70 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden enligt följande: cirka 12 procent av teckningsförbindelser, cirka 48 procent av bottengarantier och 10 procent av toppgarantier.

Uppdatering: Företrädesemissionen (exklusive övertilldelningsoption) har tecknats till totalt 70 procent, varav cirka 49,1 procent tecknades med stöd av teckningsrätter och 4,2 procent tecknades utan stöd av teckningsrätter. Cirka 16,7 procent tecknades av emissionsgaranter. Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 21,6 MSEK före emissionskostnader.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Veg of Lund – mjölkalternativ noteras på First North

Veg of Lund har tagit fram en ett nytt alternativ för den snabbt växande marknaden för mjölkalternativ. Gör nu en publik emission inför sin notering på First North.