Nyemission i

Veg of Lund AB

Ej tillgängligt

Veg of Lund är verksamt inom den snabbt växande marknaden för växtbaserad mat. Bolaget har, baserat på egen forskning, tagit fram ett nytt alternativ för marknaden för mjölkalternativ.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Kvittningsemission avseende lån från Anders Färnqvist, Drivator Equity AB och Kenneth Eriksson.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Vidare har en långivare valt att utnyttja sina 100 000 teckningsoptioner. Vidare har Veg of Lund, i och med utnyttjandet av teckningsoptionerna, beslutat om tilldelning av aktier till en av långivarna. Varje teckningsoption medför rätt att teckna en (1) aktie i Bolaget till en teckningskurs om 5,23 kronor per aktie.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Veg of Lund – mjölkalternativ noteras på First North

Veg of Lund har tagit fram en ett nytt alternativ för den snabbt växande marknaden för mjölkalternativ. Gör nu en publik emission inför sin notering på First North.