Nyemission i

Veg of Lund AB

Ej tillgängligt

Veg of Lund är verksamt inom den snabbt växande marknaden för växtbaserad mat. Bolaget har, baserat på egen forskning, tagit fram ett nytt alternativ för marknaden för mjölkalternativ.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Riktad emission via ett accelererat bookbuilding-förfarande anordnat av Mangold Fondkommission. En unit består av tre (3) aktier och en (1) teckningsoption av serie TO1.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Veg of Lund inledde en riktad emission på 30 Mkr efter att aktiemarknaden stängt den 25 augusti 2021 och den ska vara klar innan marknaden öppnar den 26 augusti.

Uppdatering: Veg of Lund fick in 30 Mkr till 34 kr per aktie.

Bolaget har vidare fattat beslut om att emittera och tilldela en (1) teckningsoption av serie TO 1 till bolagets befintliga aktieägare för varje tjugotre (23) ägda aktier per aktuell avstämningsdag.

En (1) teckningsoption av serie TO1 medför rätt att under perioden från och med den 25 februari 2022 till och med den 10 mars 2022 teckna en (1) aktie i Bolaget till en teckningskurs som kommer att fastställas enligt följande:

70 procent av den volymvägda genomsnittliga kursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 10 februari 2022 till och med den 23 februari 2022. Teckningskursen ska dock aldrig kunna fastställas till ett lägre värde än kvotvärdet för Bolagets aktie och inte till ett högre belopp än 51,00 SEK.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Veg of Lund – mjölkalternativ noteras på First North

Veg of Lund har tagit fram en ett nytt alternativ för den snabbt växande marknaden för mjölkalternativ. Gör nu en publik emission inför sin notering på First North.