Nyemission i

Veg of Lund AB

Veg of Lund är verksamt inom den snabbt växande marknaden för växtbaserad mat. Bolaget har, baserat på egen forskning, tagit fram ett nytt alternativ för marknaden för mjölkalternativ.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Riktad sig till allmänheten i Sverige och institutioner. 70 % av erbjudandet är tecknat på förhand. För de som tecknar via Nordnet stänger teckningsperioden den 26 januari.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Veg of Lund noteras på First North den 10 februari 2020.

Skriftliga teckningsförbindelser om sammanlagt cirka 21 MSEK, motsvarande cirka 70 procent av erbjudandet har erhållits från befintliga ägare samt externa investerare. Den som lämnat den största teckningsförbindelsen är Arastoupour & Persson Investment AB (Leif GW Persson & Iraj Arastoupour) som tar 17,3 % av erbjudandet.

Uppdatering: Uppdatering: Intresset för att teckna aktier i Veg of Lund var mycket stort. Erbjudandet, sett till antalet tillgängliga aktier, tecknades cirka 9,4 gånger. Sett till hela Erbjudandet tecknades emissionen cirka 2,8 gånger. De inkomna anmälningarna summerar till cirka 84 MSEK, fördelat på drygt 2 600 konton.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Veg of Lund – mjölkalternativ noteras på First North

Veg of Lund har tagit fram en ett nytt alternativ för den snabbt växande marknaden för mjölkalternativ. Gör nu en publik emission inför sin notering på First North.