Nyemission i

Västra Hamnen Corporate Finance AB

Ej tillgängligt

Västra Hamnen Corporate Finance är ett värdepappersbolag som bistår företag och dess ägare med rådgivning i samband med företagsaffärer i Sverige och Danmark.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Öppen för allmänheten.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Västra Hamnen Corporate Finance noteras på First North den 6 maj 2022.

Erbjudandet består av befintliga aktier som säljs av Oscar Ahlgren (Bolagets största ägare, tillika VD och grundare).

Teckningsåtaganden om totalt 16 MSEK har inhämtats från 27 st investerare varav Bolagets grundare och vice VD Per Lönn tecknar aktier för 3 MSEK samt 26 externa investerare vardera tecknar aktier för 0,5 MSEK. Samtliga teckningsåtaganden avser teckning till samma pris och villkor som övriga aktier i Erbjudandet. Totalt omfattas ca. 76 procent av Erbjudandet av teckningsåtaganden.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Västra Hamnen Corporate Finance AB hittades