Nyemission i

VärmlandsMetanol AB

Tillverkning av metanol.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 3:10. Emissionen vänder sig även till allmänheten.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Notering är planerad till Q4 2008 - Q1 2009. Noteringen skall föregås av några riktade emissioner till ett fåtal större investerare. Den kommer dessutom att föregås av s.k. private placement i vår banks regi (Swedbank). Noteringen planeras ske under senare delen av 2008 eller första delen av 2009, varvid betydande belopp skall tas in bl.a. för detaljprojektering, förfrågningsunderlag och upphandling.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till VärmlandsMetanol AB hittades