Nyemission i

VärmlandsMetanol AB

Tillverkning av metanol.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 1:7. Därutöver garanteras alla nuvarande aktieägare att teckna 50 aktier.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Uppdatering: Teckningstiden förlängs till den 16 december 2011.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till VärmlandsMetanol AB hittades