Nyemission i

Unibap AB

Unibap är ett modernt IT-bolag som ligger i framkant med integration av AI-lösningar och robotik.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 2:25. För varje en (1) aktie som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) uniträtt. Tjugofem (25) uniträtter ger rätt att teckna en (1) unit. En (1) unit består av två (2) nyemitterade aktier och en (1) teckningsoption av serie 2022/2023.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Företrädesemissionen är till 91,4 procent omfattad av tecknings- och garantiåtaganden. Därutöver är även Swedbank Robur positiva till emissionen och har uttryckt en icke-bindande avsiktsförklaring att teckna resterande 8,6 procent (motsvarande sin pro rata-andel).

Lösenkursen för teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner är 50,00 kronor. Nyteckning av aktie med stöd av teckningsoptionerna kan ske under perioden från och med den 15 september 2023 till och med den 29 september 2023.

Vid full teckning och fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie 2022/2023 inom ramen för emitterade units kan Bolaget komma att tillföras ytterligare cirka 18,2 MSEK, före avdrag för emissionskostnader.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Unibap AB hittades