Nyemission i

Umida Group AB

Ej tillgängligt

Umida Groups affärsidé är att importera, producera, marknadsföra och sälja en egen produktportfölj med alkoholhaltiga drycker, alkoholfria alternativ och matlagningsprodukter, samt att erbjuda legoproduktion. Umida Group AB hette tidigare Cefour Wine & Beverage Partihandel AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Riktad till John Moll, Jinderman & Partners AB, Capmate AB, Tellus Equity Partners AB, Råsunda Förvaltning AB, Robert Burén, Niklas Estensson, UBB Consulting AB, Sami Asani, Björn Svensson, Hepac Group AB, Bo Lundquist, Mats Ryd, Filip Lundquist och Mats Jämterud. Varje unit består av fem (5) B-aktier och två (2) teckningsoptioner av serie TO1.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

En (1) teckningsoption av serie TO1 berättigar innehavaren till teckning av en (1) aktie av serie B i Bolaget till en teckningskurs om 1,30 kronor (motsvarande cirka 58 procent av teckningskursen per aktie i den Riktade Emissionen). Anmälan om teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO1 kommer äga rum under perioden från och med den 1 oktober 2024 till och med den 15 oktober 2024.

Umida delar även ut teckningsoptioner till alla aktieägare, närmare bestämt 3 848 707 teckningsoptioner av serie TO1. Bolaget emitterar teckningsoptionerna till sig självt och kommer sedan att överlåta teckningsoptionerna vederlagsfritt till aktieägarna i Bolaget. Vid överlåtelsen kommer innehav av sju (7) aktier (oavsett serie) berättiga varje aktieägare att erhålla en (1) teckningsoption av serie TO1. Vid fastställandet av antalet teckningsoptioner som varje aktieägare är berättigad till kommer fraktioner att avrundas nedåt till närmaste heltal. Styrelsen kommer att återkomma med tidpunkt för avstämningsdag för överlåtelsen, vilken beräknas infalla som senast under april 2024.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Umida ökar fokus på Motörhead

Umida breddar Motörhead-portföljen kraftigt med målet att fyrdubbla dess försäljning till 25 Mkr i nettoomsättning under 2019.

Umida lanserar Casana Tonic i Finland

Umida Group har efter en framgångsrik lansering av varumärket Casana Tonic i Sverige nu också introducerat Casana på den finska marknaden. Sedan lanseringen i Sverige under december 2017 har den ekologiska produkten Casana Tonic med 4,5 % alkoholhalt sålt totalt mer än 50 000 liter. Marknadsföringsinvesteringarna i produkten ökar nu ytterligare inför högsäsongen för blanddrycker.

Umida Group har medvind

Umida Group har skrivit avtal som sträcker sig över fem år och estimeras leda till en nettoomsättning på 100 miljoner kronor. Kommer nå lönsamhet och positivt kassaflöde från fjärde kvartalet.

Cefour Wine noterar sig på GXG First Quote

Första svenska företaget på svenskägd marknadsplats. Cefour Wine parallellistar sina aktier på GXG First Quote efter kommande nyemission.