Nyemission i

TrustBuddy International AB

Ej tillgängligt

Trustbuddy International tillhandahåller en tjänst där privatpersoner kan låna och låna ut pengar av och till varandra, så kallad P2P lending. Trustbuddy International AB hette tidigare 360 Holding AB. 360 Holding AB hette tidigare Basiq Networks BN AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Riktad till en eller flera externa investerare.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Samtidigt som denna nyemission på 8,8 Mkr så köper samma grupp investerare aktier för ca 21,2 Mkr av huvudägarna.

Obs, exakta datum för transaktionen har inte kommunicerats.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till TrustBuddy International AB hittades