Nyemission i

TrustBuddy International AB

Trustbuddy International tillhandahåller en tjänst där privatpersoner kan låna och låna ut pengar av och till varandra, så kallad P2P lending. Trustbuddy International AB hette tidigare 360 Holding AB. 360 Holding AB hette tidigare Basiq Networks BN AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Utan företrädesrätt. Högsta antal aktier en enskild investerare kan teckna sig för är 64.000 aktier.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Observera att detta är ett erbjudande att köpa befintliga aktier, dvs ingen nyemission.

Uppdatering: Erbjudandet förlängs en vecka, till den 9 december 2011.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till TrustBuddy International AB hittades