Nyemission i

Triboron International AB

Ej tillgängligt

Triboron är ett miljöteknikföretag med en patenterad tribologiteknologi och -process. Teknologin minskar friktionen, ökar effektiviteten och sparar pengar i industriella applikationer. I ett modernt fordon ger en bränsleinblandning av Triboron en minskad förbrukning på minst 3-5 %.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Riktad till en större grupp namngivna investerare. Varje unit består av 2 B-aktier och 1 teckningsoption.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Varje teckningsoption berättigar till att teckna en ny B-aktie för 0,35 kr under hösten 2024. Lösen av teckningsoptionen kan påkallas under tre perioder under 2024; 2-13 september, 1-11 oktober eller 9-20 december. Vid fullt utnyttjande ökar antalet aktier med 23 803 563 st och bolaget tillförs 8 331 247,05 SEK.

"Emissionen genomförs i första hand för att finansiera förvärv. Inledningsvis skall mindre åter­stående kontanta tilläggsköpeskillingar för de redan genomförda förvärven av Elite Oil i Skandinavien AB och Tekat Limited erläggas. Därtill avses del av emissionslikviden användas för att förvärva resterande 90 procent av aktierna i Incendio AB. I tillägg till detta befinner sig Triboron i förhandlingar om ytterligare tre intressanta förvärv, varav åtminstone ett planeras att genomföras under innevarande år."

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Triboron International AB hittades