Nyemission i

Transfer Group AB

Ej tillgängligt

Transfer Group är mötesplatsen för aktiva uppdragstagare och arbetsgivare. Genom sin portal underlättar Transfer Jobb matchningen på arbetsmarknaden inom alla yrkesområden. Transfer Group AB hette tidigare Transfer Service Group AB. Transfer Service Group AB hette tidigare Transfer Jobb AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 1:2. Aktieägare erhåller en (1) teckningsrätt per varje (1) innehavd aktie som ägs på avstämningsdagen, och två (2) teckningsrätter ger rätten att teckna en (1) ny aktie.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Företrädesemissionen omfattas till cirka 31,6 procent av teckningsförbindelser och till cirka 48,4 procent av emissionsgarantier, sammanlagt är företrädesemissionen således säkerställd till cirka 80 procent.

För garantiåtaganden utgår en kontant garantiersättning om tio (10) procent av det garanterade beloppet.

Uppdatering: Transfer Groups företrädesemission har tecknats till 51,2 % med företrädesrätt och 3,6 % utan. Garanter får teckna 25,2 %.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Transfer Group AB hittades