Nyemission i

TracTechnology AB

Ej tillgängligt

TracTechnology är ett tillväxtföretag med verksamhet inom två starka tillväxtområden, RFID-teknik samt livsmedelssäkerhet och spårbarhet. TracTechnologys huvudsakliga fokus är ett patenterat koncept, baserat på RFID-teknik, som ger spårbarhet från ”gård till gaffel” inom köttproduktion.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 1:6.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Obs, vi vet inte den exakta teckningstiden, bara att bolaget den 10 augusti 2018 skrev att emissionen pågår.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till TracTechnology AB hittades