Nyemission i

TracTechnology AB

TracTechnology är ett tillväxtföretag med verksamhet inom två starka tillväxtområden, RFID-teknik samt livsmedelssäkerhet och spårbarhet. TracTechnologys huvudsakliga fokus är ett patenterat koncept, baserat på RFID-teknik, som ger spårbarhet från ”gård till gaffel” inom köttproduktion.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesemission.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Uppdatering: Teckningstiden förlängd till den 29 mars 2016.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till TracTechnology AB hittades