Nyemission i

TracTechnology AB

Ej tillgängligt

TracTechnology är ett tillväxtföretag med verksamhet inom två starka tillväxtområden, RFID-teknik samt livsmedelssäkerhet och spårbarhet. TracTechnologys huvudsakliga fokus är ett patenterat koncept, baserat på RFID-teknik, som ger spårbarhet från ”gård till gaffel” inom köttproduktion.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 1:4.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

49 % av de erbjudna aktierna tecknas med företrädesrätt och 45 % utan företrädesrätt.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till TracTechnology AB hittades