Nyemission i

TracTechnology AB

Ej tillgängligt

TracTechnology är ett tillväxtföretag med verksamhet inom två starka tillväxtområden, RFID-teknik samt livsmedelssäkerhet och spårbarhet. TracTechnologys huvudsakliga fokus är ett patenterat koncept, baserat på RFID-teknik, som ger spårbarhet från ”gård till gaffel” inom köttproduktion.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Riktad nyemission.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

I skrivande stund oklart till vem eller vilka emissionen riktas. Men utifrån formulering i pressmeddelande så verkar företaget säkert på att få in pengarna, vilket tyder på att den är riktad till aktörer som redan har sagt jag till att delta.

Samtidigt som denna emission kommuniceras så meddelas även att bolaget kommer att avnotera sig från Aktietorget. Huvudägare anser att värderingen som företaget har på aktiemarknaden inte ger företaget en rättvisande värdering, och att det skapar problem vid prissättning vid kapitalanskaffningar.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till TracTechnology AB hittades