Nyemission i

TopRight Nordic AB

Ej tillgängligt

TopRight erbjuder interaktiva, flexibla och energisnåla ljuslösningar för ökad trygghet, uppmärksamhet och upplevelse.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

TopRight ska notera sig på NGM Nordic-MTF under oktober 2017.

Föreliggande nyemission omfattas i sin helhet av i förväg ingångna teckningsförbindelser. Teckningsförbindelsen har ingåtts av aktieägaren Fredrik Skarke, gm FAAV Invest AB.

Uppdatering: Teckningstiden förlängd till 21 september 2017.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Läskig situation

Skatteverket ansökte om att försätta TopRight i konkurs

Skatteverket ansökte den 24 november 2023 om att försätta TopRight Nordic i konkurs på grund av obetalda skatteskulder, det uppmärksammar journalisten Sven Nordenstam.