Nyemission i

TopRight Nordic AB

Ej tillgängligt

TopRight erbjuder interaktiva, flexibla och energisnåla ljuslösningar för ökad trygghet, uppmärksamhet och upplevelse.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Apportemission av Inergia Trading AB (559356-6044)

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Den 19 januari 2024 meddelade Topright att de köper Inergia Trading AB (559356-6044) och betalar med 18 620 310 aktier, uppgående till 8 % av totalt utestående aktier om 232 753 870 efter genomförd emission. Några belopp angavs inte.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Läskig situation

Skatteverket ansökte om att försätta TopRight i konkurs

Skatteverket ansökte den 24 november 2023 om att försätta TopRight Nordic i konkurs på grund av obetalda skatteskulder, det uppmärksammar journalisten Sven Nordenstam.