Nyemission i

Titana AB

Ej tillgängligt

Titana är ett investmentbolag som äger aktier i ett antal bolag. Titana AB hette tidigare Aqualiv AB och utvecklade och tillverkade då marina säkerhetsprodukter. Aqualiv AB hette tidigare Mobwatcher AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 10:4. För varje 4 aktier erhålls 1 teckningsrätt. Innehav av 1 teckningsrätt berättigar till teckning av 10 aktier.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Aqualiv har erhållit teckningsförbindelser om 4 Mkr av det totala emissionsbeloppet. Tecknas mer än 4 Mkr är parterna som lämnat teckningsförbindelser inte längre förbundna att fullfölja sitt åtagande.

Uppdatering: Priset per aktie sänks från 0,075 kr till 0,07 kr. Anledningen är att Euroclear endast hanterar emissioner i hela ören.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Titana AB hittades