Nyemission i

Titana AB

Ej tillgängligt

Titana är ett investmentbolag som äger aktier i ett antal bolag. Titana AB hette tidigare Aqualiv AB och utvecklade och tillverkade då marina säkerhetsprodukter. Aqualiv AB hette tidigare Mobwatcher AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 13:1.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Emissionen kommer att vara säkerställd till 100 % genom teckningsförbindelser samt garantiåtaganden. Observera, datum för teckningsperiod är inte bestämda ännu.

Uppdatering: Datum för nyemissionen har nu kommunicerats.

Uppdatering: Datum för nyemissionen har ändrats.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Titana AB hittades