Nyemission i

Tingsvalvet Fastighets AB

Ej tillgängligt

Tingsvalvet Fastighets är ett fastighetsbolag som äger kontors- och handelsfastigheterna Mercurius 14 och Mercurius 16 belägna i Karlstads absolut bästa innerstadsläge.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 1:6. En (1) befintlig aktie, oavsett aktieslag, ger en (1) teckningsrätt. Sex (6) teckningsrätter berättigar i sin tur till teckning av en (1) ny aktie av serie B.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Företrädesemissionen omfattas till cirka 78,0 procent av teckningsåtaganden och till cirka 22,0 procent av garantiåtaganden. Följaktligen omfattas Företrädesemissionen av tecknings- och garantiåtaganden om totalt cirka 59,8 MSEK, motsvarande 100 procent av Företrädesemissionen. Tecknings- och garantiåtaganden har lämnats av ett antal befintliga aktieägare och externa investerare, däribland styrelseledamöterna Sven Engwall och Per Berggren samt bolagets VD, Håkan Karlsson, och Bolagets vice VD, Magnus Fält. Ingen ersättning utgår för lämnade tecknings- eller garantiåtaganden.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

5 företag som noterar sig kommande månad

Slitevind, Johan Mattson, Mentice, Tingsvalvet Fastighets och SelectImmune Pharma noterar sina aktier under kommande 30 dagar.