Nyemission i

Tigran Technologies AB

Ej tillgängligt

Utvecklar och marknadsför en patentskyddad teknologi för att förankra proteser i benvävnad.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Aktieägare erhåller 1 unit per 4 befintliga aktier. 1 unit består av 3 preferensaktier och 3 teckningsoptioner av serie 2009/2010. 1 teckningsoption ger rätt att teckna en preferensaktie för 0,30 kr, under perioden 15 - 31 januari 2010.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Erbjudandet är garanterat i sin helhet.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Tigran Technologies AB hittades