Nyemission i

Tigran Technologies AB

Ej tillgängligt

Utvecklar och marknadsför en patentskyddad teknologi för att förankra proteser i benvävnad.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 2:1. För varje 1 befintlig aktie erhålls 1 uniträtt. 1 sådan uniträtt berättigar till teckning av 1 unit bestående av 2 nya aktier, 2 teckningsoptioner av serie TO 4 och 2 teckningsoptioner av serie TO 5.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Varje teckningsoption av serie TO 4 berättigar till teckning av en ny aktie i bolaget till en teckningskurs om 10 kronor per aktie fram till och med den 28 februari 2013. Varje teckningsoption av serie TO 5 berättigar till teckning av en ny aktie i bolaget till en teckningskurs om 10 kronor per aktie fram till och med den 28 februari 2014. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer Tigran att tillföras ytterligare cirka 27,0 MSEK.

Uppdatering: Vederlagsfria teckningsförbindelser och garantiåtaganden har erhållits avseende hela nyemissionsbeloppet. Bland annat har Mohammed al Amoudi, som inte tidigare innehar några aktier i Tigran, vederlagsfritt förbundit sig att teckna units i nyemissionen för cirka 11,1 Mkr.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Tigran Technologies AB hittades