Nyemission i

Tigran Technologies AB

Utvecklar och marknadsför en patentskyddad teknologi för att förankra proteser i benvävnad.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 1:1. För varje 1 befintlig aktie, oavsett serie, erhålls 1 uniträtt. 5 sådana uniträtter berättigar till teckning av 1 unit bestående av 5 nya stamaktier och 3 teckningsoptioner av serie TO 3 berättigande till teckning av vardera 1 ny stamaktie.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Tigran har avtalat om teckningsförbindelser om 8 Mkr samt garantiteckning om cirka 19 Mkr. Innehav av 1 teckningsoption av serie TO 3 berättigar till teckning av 1 nyemitterad stamaktie till en kurs om 0,12 SEK per stamaktie. Teckning av stamaktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum från och med den 13 juli 2011 till och med den 25 april 2012. Om alla teckningsoptioner används får bolaget in ytterligare 24,6 Mkr.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Tigran Technologies AB hittades