Nyemission i

Thenberg & Kinde Fondkommission AB

Ej tillgängligt

Thenberg & Kindes affärsidé är att genom aktivt arbete inom Corporate Finance, Kapitalförvaltning och Värdepappershandel erbjuda företag, stiftelser och privatpersoner marknadens bästa personliga service samt största möjliga förutsättningar för ökad avkastning och värdetillväxt.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 3:5.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Thenberg gör samtidigt som detta även en konvertibelemission på 10,4 Mkr.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Thenberg & Kinde Fondkommission AB hittades