Nyemission i

Th1ng AB

Ej tillgängligt

Th1ng erbjuder internetanslutningar och uppkopplade tjänster till privatpersoner och företag.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Öppen för allmänheten. Varje unit innehåller en (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO1.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Th1ng noteras på First North den 16 juni 2021.

Emissionen har teckningsåtagare på 17 Mkr, från styrelse och ledning, befintliga aktieägare samt från ett konsortium av externa investerare.

Tre (3) teckningsoptioner av serie TO1 ger rätt att under perioden 1–30 november 2022 teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 14,25 SEK.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Th1ng AB hittades