Nyemission i

Texas Onshore AB

Olje- och gasprospektering.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 1:3

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Lernesjö
 Holding
 AB
 har
 utfäst
 sig
 att
 teckna
 25
 000 
000
 aktier
 i
 denna
 emission.


Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Texas Onshore AB hittades