Nyemission i

Texas Onshore AB

Olje- och gasprospektering.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 1:2

Uppdatering: Villkoren ändras så att alla ägare får en extra teckningsrätt, dvs företrädesrätten blir 2:2.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Texas Onshore gör två nyemissioner. Den första är en kvittningsemission till huvudägaren på 7,6 Mkr och den andra en företrädesemission på 4,1 Mkr.

Uppdatering: Villkoren i emissionen ändras. Alla ägare får en extra teckningsrätt, vilket höjer emissionsbeloppet från 4,1 Mkr till 8,3 Mkr. Teckningstiden förlängs till den 29 maj 2009.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Texas Onshore AB hittades