Nyemission i

Texas Onshore AB

Ej tillgängligt

Olje- och gasprospektering.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Ingen företrädesrätt

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Texas Onshore har ansökt om notering på NGM-Equity.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Texas Onshore AB hittades