Nyemission i

Texas Onshore AB

Ej tillgängligt

Olje- och gasprospektering.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Utan företrädesrätt.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Uppdatering: Teckningstiden förlängd till den 30 mars 2012.

Uppdatering: Teckningstiden förlängd till den 30 april 2012.

Uppdatering: Teckningstiden förlängd till den 31 maj 2012.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Texas Onshore AB hittades