Nyemission i

Tessin Nordic Holding AB

Ej tillgängligt

Tessin är en digital plattform för fastighetsfinansiering. Verksamheten baseras på en egenutvecklad digital plattform som kopplar ihop fastighetsutvecklare i behov av lånefinansiering, med investerare som söker exponering mot ett högavkastande tillgångsslag med balanserad risk. Tessin Nordic Holding AB hette tidigare Effnetplattformen AB. Effnetplattformen AB hette tidigare Effnetplattformen Dividend AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 3:17. Aktieägare erhåller tre (3) teckningsrätter per varje (1) ägd aktie. 17 teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) aktie.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Företrädesemissionen är garanterad till 100 procent av Dan Brander. För emissionsgarantin utgår en garantiprovision om motsvarande 5 procent av garanterat belopp. Dan Brander och Bolaget har kommit överens om att garantiersättningen ska erläggas genom en riktad kvittningsemission på huvudsakligen samma villkor som i Företrädesemissionen, alternativt genom utställande av en konvertibel, efter att Företrädesmissionen har genomförts.

Tessin gör även en kvittningsemission i samband med denna emission.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Tessin Nordic Holding AB hittades