Nyemission i

Tempest Security AB

Ej tillgängligt

Tempest Security är en helhetsleverantör av säkerhetstjänster med fokus på högkvalitativ och flexibel service med långsiktiga kundrelationer.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Riktad emission via ett accelererat bookbuilding-förfarande anordnat av Erik Penser Bank.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Efter att marknaden stängt den 8 mars 2022 inledde Tempest Security en riktad emission på 450 000 aktier.

Tempest avser att använda emissionslikviden till att erlägga kontant köpeskilling avseende förvärvet av Dynamic Security Solutions.

Uppdatering: Företaget lyckades sälja 445 000 aktier till 26,10 kr per aktie. Deltog gjorde bland andra Athanase Industrial Partners, Swedbank Robur Fonder och Gryningskust Holding AB.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ökad säkerhetsmedvetenhet ger en bra marknad för Tempest Security

Tempest Security är en av Sveriges största helhetsleverantörer av säkerhetstjänster. Bolaget gör just nu en nyemission inför sin notering på First North den 6 december. Nyemissioner.se har därför gjort en intervju med vd Andrew Spry.