Nyemission i

Tectonas Skogsfond AB

Ej tillgängligt

Tectonas Skogsfond AB har till föremål för sin verksamhet att främst investera i skogsfastigheter med teakplanteringar genom Markbolaget. Bolaget kan även investera i andra planteringar och skogsfastigheter, samt att idka annan därmed förenlig verksamhet. Marken ska förädlas genom plantering med teakträd som sedan sköts om under Omloppsperioden för att sedan säljas vidare.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Utan företrädesrätt. Emissionen gäller Preferensaktie serie 1.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Denna emission i Tectonas Skogsfond AB gäller Preferensaktie serie 1. Se prospekt för närmare information.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Tectonas Skogsfond AB hittades