Nyemission i

Swedish Orphan Biovitrum AB

Ej tillgängligt

Swedish Orphan Biovitrum (Sobi) är ett Sverigebaserat läkemedelsföretag med internationell marknadsnärvaro. Bolagets produktportfölj innehåller cirka 60 sär- och specialistläkemedel. Sobi har en växande pipeline av särläkemedel och specialistläkemedel i sen klinisk utvecklingsfas. Swedish Orphan Biovitrum AB hette tidigare Biovitrum AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 1:4. Varje 1 befintlig aktie berättigar till 1 teckningsrätt. 4 teckningsrätter ger rätt att teckna 1 ny stamaktie i Sobi.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Företagets huvudaktieägare Investor AB, med 40,6 procent av stamaktierna samt Bo Jesper Hansen, med 3,4 procent av stamaktierna, har förbundit sig att teckna sina respektive andelar av företrädesemissionen. Resterande 56,1 procent av företrädesemissionen är garanterad, förutsatt att sedvanliga villkor uppfylls, av Carnegie Investment Bank och Svenska Handelsbanken. Därtill avser VD Kennet Rooth att teckna sin andel. Teckningskursen och teckningsrelationen förväntas offentliggöras den 27 april 2011.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Swedish Orphan Biovitrum AB hittades