Nyemission i

Svanova Biotech AB

Svanova utvecklar, producerar, marknadsför och säljer diagnostiska produkter inom veterinärmedicin och livsmedelshygien till främst statliga laboratorier och djurägarföreningar.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Utan företrädesrätt.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Svanova listas på Aktietorget den 29 april 2011. Svanova har erhållit teckningsförbindelser om totalt 1 967 000 kr, vilket motsvarar cirka 40 procent av den totala emissionslikviden.

Uppdatering: Emissionen återkallas och den planerade listningen på Aktietorget ställs in.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Svanova Biotech AB hittades