Nyemission i

Studentbostäder i Norden AB

Ej tillgängligt

SBS äger, förvaltar och utvecklar studentbostäder i långsiktiga partnerskap med kommuner, landsting och högskolor. Studentbostäder i Norden AB hette tidigare Studentbostäder i Sverige AB, Studentbostäder i Sverige AB hette tidigare Prime Living AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Riktad emission via ett accelererat bookbuilding-förfarande anordnat av Arctic Securities.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Studentbostäder inledde efter att marknaden stängt den 4 juli 2022 en riktad emission på 125 Mkr.

Två av Bolagets befintliga aktieägare – Fastator och Otre – har åtagit sig att teckna aktier i den Riktade Nyemissionen. Åtagandena uppgår till sammanlagt 125 miljoner SEK. Ingen ersättning eller företräde vid allokering erhålls i utbyte mot åtagandena.

Uppdatering: Studentbostäder fick in 125,1 Mkr till 5,01 kr per aktie, vilket är en premie på 30,3% jämfört med stängningskursen.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Studentbostäder går mot kollaps – gör företrädesemission

Studentbostäder är ett fastighetsbolag med 5,6 miljarder i skulder som går mot kollaps skrev Dagens industri i en analys idag. Några timmar senare meddelades en företrädesemission på 331 miljoner kronor.

Företaget som bygger billiga studentbostäder noterar sina aktier

Prime Living har ett unikt koncept som gör att de kan bygga studentbostäder både snabbt och billigt. Inför bolagets närstående notering av aktierna har VD intervjuats.