Nyemission i

Streamify AB

Ej tillgängligt

Streamify erbjuder en online-baserad plattform som kombinerar livesändning och e-handel inom bland annat nöjes-, musik-, sport- och utbildningsbranschen.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 3:2. Aktieägare erhåller en (1) teckningsrätt per varje en (1) innehavd aktie. Två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av tre (3) nyemitterade aktier.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om cirka 2,5 MSEK, motsvarande cirka 24,6 procent av Företrädesemissionen. Därutöver har Bolaget handlat upp garantiåtaganden om cirka 2,6 MSEK, motsvarande cirka 25,9 procent, från befintliga ägare samt externa investerare, bland annat Tellus Equity Partners och Jinderman & Partners. Ersättning utgår med 15 procent på garanterat belopp i form av kontanter eller 18 procent av garanterat belopp i form av nyemitterade aktier. Sammanlagt är således Företrädesemissionen säkerställd till 50,5 procent av genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Ingen ersättning utgår för teckningsåtaganden.

Uppdatering: Streamifys företrädesemission tecknades till totalt 49,90 %. 29,08 % med företrädesrätt och 5,18 % utan, samt 15,64 % av garanter.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Streamify AB hittades