Nyemission i

Stayble Therapeutics AB

Ej tillgängligt

Stayble utvecklar en unik injektionsbaserad behandling mot kronisk ryggsmärta orsakad av diskdegeneration.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 10:7. Befintliga aktieägare kommer att erhålla en (1) teckningsrätt för varje innehavd aktie som ägs på avstämningsdagen. Sju (7) sådana teckningsrätter berättigar till teckning av tio (10) nyemitterade aktier.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Företrädesemissionen omfattas till cirka 11,7 procent av teckningsförbindelser och cirka 38,3 procent av så kallad bottengaranti samt cirka 30 procent av så kallad toppgaranti. Företrädesemissionen är således garanterad upp till 80 procent.

För utställd bottengaranti utgår kontant ersättning om 12 procent av garanterat belopp, alternativt en valbar ersättning om 15 procent i form av nyemitterade aktier. För utställd toppgaranti utgår kontant ersättning om 15 procent av garanterat belopp, alternativt en valbar ersättning om 20 procent i form av nyemitterade aktier. För det fall garantiåtagarna väljer ersättning i form av aktier ska dessa erläggas i form av en riktad kvittningsemission efter genomförandet av Företrädesemissionen och tecknas till samma pris som aktier i Företrädesemissionen.

Uppdatering: Stayble Therapeutics har erhållit ytterligare teckningsförbindelser samt en vederlagsfri toppgaranti från Chalmers Ventures AB, Robert Joki och Almi Invest Västsverige AB motsvarande totalt cirka 3,7 Mkr. Genom den vederlagsfria toppgarantin lämnad av Almi Invest Västsverige AB omfattas företrädesemissionen därmed till cirka 85 procent (motsvarande cirka 30 MSEK) av teckningsförbindelser och emissionsgarantier.

Den ytterligare vederlagsfria toppgarantin i Företrädesemissionen uppgår därmed till cirka 1,8 MSEK (motsvarande cirka 5 procent av emissionsvolymen i Företrädesemissionen). Den vederlagsfria toppgarantin innebär att om Företrädesemissionen exempelvis tecknas till 95 procent verkställs garantiteckning för resterande 5 procent upp till fulltecknad Företrädesemission.

Uppdatering: Stayble Therapeutics har erhållit ytterligare toppgarantier i pågående företrädesemission från professionella investerare motsvarande totalt cirka 1,7 Mkr. Därmed omfattas företrädesemissionen till cirka 90 procent (motsvarande cirka 31,7 MSEK) av teckningsförbindelser och emissionsgarantier.

Uppdatering: Företrädesemissionen tecknades till 40,5 % inkl teckningsförbindelser. Garanter tecknar så att emissionen totalt tecknas till 90 %.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Stayble Therapeutics IPO får teckna-rekommendation av analytiker

Stayble Therapeutics gör en IPO på First North, analysfirman Börsplus ger en teckna-rekommendation för de investerare som tål risk.